Martijn Burgers

Martijn is specialist op het gebied van het arbeidsrecht en de snijvlakken daarvan met het ondernemingsrecht. Hij adviseert in het bijzonder over statutair bestuurders (benoeming, bezoldiging en ontslag), overgang van onderneming en herstructurering (waaronder reorganisatie). Hij komt volledig tot zijn recht als raadgever en business partner.