Artikelen door admin

Transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaald? Dan geld terug!

Dit kan zowel als de transitievergoeding aan de werknemer is betaald na opzegging, ontbinding door de rechter, het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of op grond van een tussen partijen gesloten beëindigingsovereenkomst. De compensatie waarop de werkgever recht heeft, is gemaximeerd op het bedrag van de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben […]

De Wet franchise ligt bij de Eerste Kamer

Deze wet komt ter vervanging van de Nederlandse Franchise Code. Zelfregulering bleek niet te werken en er is behoefte aan wettelijke verankering. Middels deze nieuwe wet zal recht worden gedaan aan de belangen en verhoudingen tussen de franchisegever en franchisenemer, met name van de laatste. Een franchisenemer draagt het ondernemersrisico bij het exploiteren van de […]

Kunnen werkgevers hun werknemers verplichten zich te laten vaccineren?

COVID-19 vaccin Goed werkgeverschap Een werkgever kan redelijke instructies geven aan werknemers. Wat redelijk is, hangt af van het beginsel van goed werkgeverschap. Een werknemer opdragen zich te laten vaccineren betekent een inbreuk op het recht op lichamelijke integriteit, zoals neergelegd in art. 11 van de Grondwet. Om een beroep te kunnen doen op de […]