Lena van den Brink

Binnen Pact advocaten werkt Lena als advocaat op uiteenlopende rechtsgebieden, waarbij haar expertise ligt op het gebied van het ruimtelijk bestuurs-, verzekerings- en (beroeps)aansprakelijkheidsrecht. Zo begeleidt zij ondernemingen onder meer bij (grootschalige) vergunningstrajecten en staat zij hen bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures.