Maarten Klaassen

Projectontwikkeling, vastgoedtransacties en bestemmingsplanprocedures vormen de kern van de praktijk van Maarten. Maarten combineert een gedegen kennis van ruimtelijk bestuursrecht en privaatrechtelijke aspecten van projectontwikkeling, waardoor hij een unieke meerwaarde kan bieden aan ontwikkelaars, exploitanten en beleggers. Maarten adviseert daarnaast overheden op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en de huisvestingswet.