Alf Bungener

Alf is specialist op het gebied van het arbeidsrecht en het algemene vermogensrecht en houdt zich ook bezig met cao-recht en medezeggenschap. Alf hanteert een heldere en pragmatische aanpak om geschillen op te lossen. In zijn praktijk staat hij ondernemingen, particulieren, vakbonden en ook ondernemingsraden bij.

portrait Alf Ungener