Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Een ondernemer focust het liefst op zijn of haar onderneming. Hoewel aansprakelijkheid en verzekeringen niet tot de core business behoren, kan iedere ondernemer daar wél mee te maken krijgen. Wat te denken van een leverancier die een gebrekkig product of een gebrekkige dienst levert? Of wanneer een derde uw onderneming schade toebrengt? Of als zich een schade voordoet en de verzekering keert niet uit? Of wanneer u als bestuurder van uw vennootschap in privé wordt aangesproken (bestuurdersaansprakelijkheid)? Dat kan leiden tot claims.