Alf Bungener

Alf is specialist op het gebied van het arbeidsrecht en het algemene vermogensrecht en houdt zich ook bezig met cao-recht en medezeggenschap. Alf hanteert een heldere en pragmatische aanpak om geschillen op te lossen. In zijn praktijk staat hij staat ondernemingen, particulieren, vakbonden en ook ondernemingsraden bij.

portrait Alf Ungener